Europaparlamentet röstade på tisdagen för en uppdatering av EU:s bankkrislagstiftning, som inför hårdare krav.