Europaparlamentet godkände på torsdagen långfristiga, billiga lån på 18 miljarder euro till Ukraina under 2023.