”En viktig signal i vår kamp mot klimatförändringar.”