EU-kommissionen har genomfört gryningsräder mot en misstänkt kartellbildning bland tillverkare av pappersmassa i flera EU-länder.