EU-länderna enades på måndagen om nya regler för tillsynen av clearinghus med anledning av brexit. Som sista utväg kan stora, systemviktiga clearinghus tvingas flytta till EU från London.