EU kommer på fredagen att sätta press på Sydkorea för att det bilaterala frihandelsavtalet ska uppdateras och implementeras bättre, bland annat för lastbilar.