Även om nylig data tyder på att Sveriges ekonomi har stabiliserats under de senaste månaderna så pekar ekonomiska förtroendeindikatorer och…