Europaparlamentets handelsutskott röstade på torsdagen för att stärka EU:s skydd mot plötsliga, stora importökningar som orsakas av olika frihandelsavtal.