EU-kommissionen godkände på söndagen italienskt statsstöd på 50 miljoner euro till tillverkare av medicinsk utrustning.