EU förkastar Storbritanniens krav om finansiella tjänster i förhandlingarna om ett frihandelsavtal.