BRYSSEL. Brittiska EU-vänliga parlamentariker vädrar morgonluft sedan ett utlåtande från EU-domstolen går deras väg. Domstolens generaladvokat anser att Storbritannien självständigt kan besluta att avbryta sitt utträde ur EU och stanna i unionen.