Av landets 500 000 företagare är endast drygt var fjärde en kvinna. Det är långt under genomsnittet i EU. Om vi ska nå samhällets fulla entreprenörskapspotential krävs förändring, skriver flera entreprenörer tillsammans med branschorganisationen Företagarna.