HONGKONG. EU vill minska riskerna kopplade till Kina. Men precis det omvända händer nu. Ett handelskrig är på väg att bryta ut – eller rättare sagt eskalera – mellan EU och Kina, vilket kan leda till stor skada för svenskt näringsliv. Det här är ett krig vi inte kommer vinna.