Styrelsen för Skogsaktiebolaget Eternali (publ) (”Eternali” eller ”Bolaget”) har den 24 januari 2023, med stöd av bemyndigande från årsstämman den 31 maj 2022, beslutat om nyemission av units. Teckningsperioden sträcker sig från idag, 25 januari, till och med den 17 februari 2023. Vid fulltecknad emission tillförs Bolaget 6 MSEK före emissionskostnader. Emissionen avser att användas för start...