Saldot i statens budget för april blev ett överskott på 12,7 miljarder kronor, vilket är en skillnad på 28,7 miljarder kronor jämfört med ett underskott på 16,0 miljarder kronor i april 2022.