Mikael Schmidt, som är chefsjurist i hygien- och hälsobolaget Essity har den 2 maj köpt 3.000 aktier i bolaget för totalt 843.000 kronor.