Hygienkoncernen Essity bekräftar att det pågår diskussioner med ett antal intressenter angående en potentiell försäljning av innehavet i kinesiska Vinda.