Finansinspektionens generaldirektör tar över – Stefan Ingves slutar vid årsskiftet.