Extraordinarie kostnader i bolaget på över 6 miljarder kronor.