En amerikansk domstol avvisar den grupptalan av aktieägare som hängt över telekombolaget Ericsson i spåren av den bristfälliga…