Ericsson är medvetet om problemen som vissa kunder har med sina mobilnät och bolaget arbetar tillsammans med kunderna för att lösa det så snart som möjligt.