Styrelsen i Capital Conquest AB (publ) beslutade den 14 maj 2019 med stöd av bemyndigande från årsstämman den 31 januari 2019 att genomföra en spridningsemission av b-aktier i syfte att öka antalet aktieägare i bolaget för att uppfylla börsens spridningskrav som ställs vid en listning. Styrelsens beslut innebär att högst 4 760 000 nya B-aktier ska emitteras till en teckningskurs om 1,05 SEK...