I dag togs det slutgiltiga beslutet kring Equinors vindskraftpark i Nordsjön.