Riskkapitalbolaget EQT:s styrelse föreslår en utdelning på 2,2 kronor per aktie fördelad på två utdelningstillfällen.