Medicinteknikbolaget Episurf redovisar ett rörelseresultat på -24,0 miljoner kronor för det fjärde kvartalet 2023 (-23,6).