Sommarbemanningen är ofta en utmaning. För att locka ungdomar till hemtjänsten har flera kommuner börjat använda nya rekryteringsmetoder.– Att anställa ungdomar som kör epa-traktorer har blivit vanligare, säger Sabina Joyau på Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).