First North-listade EOS Russia hade ett substansvärde om 22:31 kronor per aktie den 31 december 2018, jämfört med 23:89 kronor samma tidpunkt året innan.