Vindkraftsbolaget Eolus Vind redovisar ett rörelseresultat för det första kvartalet 2024 på -29 miljoner kronor (-12).