Miljöteknikbolaget Scandinavian Enviro Systems (Enviro) redovisar ett rörelseresultat för det tredje kvartalet 2022 på -19,6 miljoner kronor (-11,5).