First North-listade Enorama Pharma har ingått ett avtal med Twinroll Service om internationell försäljning av bolagets tobaksfria vita snus…