I sitt privatägda bolag Parkgate bedriver Oscar Engelbert likadan affärsverksamhet som i krisdrabbade börsbolaget Oscar…