It-konsulten Prevas redovisar ett resultat efter skatt på -3,6 miljoner kronor för det fjärde kvartalet 2018 (1,5). Resultatet per aktie uppgick till -0:38 kronor (0:10).