De problem vi ser i södra Sveriges energiförsörjning har sitt ursprung i politiska beslut.