Statliga Vattenfall bedömer att kärnkraftsreaktorernas livslängd kan utökas med 20 år till totalt 80 år. – Det vi sett hittills tyder på…