Det Lundabaserade energihandelsbolaget Modity levererar ett starkt bokslut för 2018.