Endomines Finland planerar en riktad nyemission av aktier om 13 miljoner euro för att påskynda malmprospekteringen längs den Karelska guldlinjen.