Över 100 patienter smittade av det nya coronaviruset intensivvårdas eller har intensivvårdats i Sverige, enligt Svenska…