Med över 40 olika indikatorer inom Bilen, Bränslet och Beteendet, ger 2030-sekretariatet ett aktuellt svar på hur Sveriges klimatarbete går. Det ger en god grund för att bedöma vilka förutsättningarna är för att nå 2030-målet riksdagen beslutat och 2030-kraven EU ställer på oss. Kommuner, landsting och regioner kan med indikatorerna bestämma vilka insatser som behöver prioriteras, företag kan...