Preliminära siffror visar på låg immunitet när grannlandet lättar på restriktionerna.