Honda slår inte på den stora trumman när Jazz uppdateras. Nej, det handlar om en försiktig omgörning av samma välbekanta melodi.