Det började med det statliga tobaksmonopolets bildande 1915 och med starten för finansmannen Ivar Kreugers skapelse Svenska Tändsticks AB 1917.