Euroområdets BNP steg 0,4 procent under första kvartalet jämfört med föregående kvartal, enligt Eurostats preliminära beräkning av utfallet. Jämfört med motsvarande kvartal 2018 ökade BNP med 1,2 procent.