Euroområdets netto i handelsbalansen mot resten av världen visade ett överskott på 14,0 miljarder euro i oktober, att jämföra med ett netto på +17,8 miljarder euro i oktober 2017.