Federal Reserve New Yorks index över aktiviteten i tillverkningsindustrin i delstaten - Empire State Manufacturing Index - steg till 4,8 i augusti jämfört med 4,3 i juli, enligt…