Styrelsen för Empir har beslutat att genomföra en riktad emission genom vilken bolaget tillförs nära 10,3 miljoner kronor före transaktionskostnader.