Installationsbolaget Eltels organiska tillväxt backade med 16 procent i det fjärde kvartalet.