April–juni 2019 Nettoomsättning 276,0 miljoner euro (295,5). Total tillväxt -6,6 % och organisk tillväxt(1 inom Power och Communication -6,4 % Operativt EBITA(2 2,5 miljoner euro (2,0) och operativ EBITA-marginal 0,9 % (0,7) EBIT 2,1 miljoner euro (1,6) och EBIT-marginal 0,8 % (0,5) Resultat efter skatt -2,0 miljoner euro (0,2) Resultat per aktie -0,01 euro (0,00), före och efter utspädning...