Oktober–december 2019 Nettoomsättning 278,9 miljoner euro (330,9). Total tillväxt -15,7 % och organisk tillväxt1 inom Power och…