Eltel Finland har ingått ett ramavtal med Caruna, ett finskt energibolag, för att trygga en störningsfri eldistribution. Avtalet är värt cirka 75 miljoner euro under en treårsperiod samt ytterligare två optionsår.