Eltels danska kommunikationsutrustningsverksamhet har i ett konsortium förlängt ett pågående kontrakt med TDC. Värdet av Eltels del av kontraktet uppgår till omkring 20 miljoner euro, motsvarande omkring 211 miljoner kronor.